Rozložme podložky pre Ukrajinu

Bezplatná hodina pre všetkých čo si chcú zacvičiť a pomôcť Ukrajine. Ľubovoľný príspevok podľa Vášho uváženia pošlite na účet nášho občianskeho združenia JOGOVÁ IZBIČKA – joga centrum: SK04 0900 0000 0051 5481 6902.
Celý výťažok z tejto online hodiny pôjde na pomoc Ukrajine.

1. marca 2022 o 18:00 hod